Torsdag 9. februar 2006

11 medlemmer innom i løpet av kvelden. Vi fortsatte med de «vanlige» arbeidsoppgavene for tiden, bl.a. bygging av kasse til stasjonspanel og et nytt femte spor på Solberg stasjon. De to siste arbeiderne gav seg noe etter midnatt.

Nytt femte spor på Solberg

Bygging av stillverkskasse

Landskapsbygging i sosialrommet