26. januar 2017

Kjørekveld, med 18 medlemmer og en mengde gjester innom. Vi hadde tidvis flere tog på sporet enn vårt sporsystem kunne takle, så da både Sigdal og Rognmo gikk tom for ledige spor ble trafikkavviklingen svært langsom. Trafikken gikk bedre utover kvelden, etter at togmengden ble noe redusert. Ved midnatt var togene helt pakket ned.

Godstog på vei mot Sigdal

Norsk og sveitsisk

Fullt på Solberg stasjon

86-motorvogn på Gystad

Tysk BR03 med 3-akslede passasjervogner

Svensk tog med tyske innslag

Et par damplok står klar ved skiva

El13 og 2x El16

Flistog gjennom Solberg

BR38 med passasjervogner venter på innkjør Solberg