18. august 2016

13 medlemmer og 2 gjester var innom denne byggekvelden. Vi fortsatte på arbeidene fra forrige uke, som detaljering, arbeid på smalsporstasjonen, sparkling av plattformen på Mjøndalen og bygging av plattform på Sigdal. I tillegg ble en landskapsbit satt på plass ved Sigdal og det ble jobbet med bakgrunnen.
Flere tog ble prøvekjørt og en av gjestene hadde med seg flotte normal- og smalsporede lok og vogner. Det ble også støvsuget foran neste ukes kjørekveld.
Nattskiftet fortsatte etter midnatt.

Basis for plattform ved Sigdal

Preparering av en list som skal på plass bak Sigdal

Noen trær har vanskelige opppvekstvilkår

En ny NSB-bil ved administrasjonsbygget

Det bygges landskap og bakgrunn ved Sigdal