Torsdag 3. oktober 2002

Vi fikk spennende besøk i kveld fra TV-Buskerud, som ønsket å lage en reportasje til Frokost-TV til lørdag. Vi er ikke vanskelige å be, så vi stilte opp med materiell og ren skjorte. Det ble kjørt både litt norsk og litt amerikansk, Thomas og Svein-Martin ble intervjuet om klubben. 30 minutter opptak skal redigeres ned til 2 minutter!
Utpå kvelden kom vi igang med litt snekring igjen, den siste tapeten ble satt opp og sluttarbeidet med maling ble startet. Lister i trapperommet ble satt opp. Maling av dør og vegger i trapperommet ble påbegynt. Vi gikk dessverre tomme for maling. Thomas er den første til å bruke verkstedet, han og Greffern fikk orden på lokomotivet.

Journalisten fra TV-Buskerud i full gang

Thomas er den første til å bruke verkstedet