17. februar 2022

Byggekveld, med 10 medlemmer til stede. Det ble smørt på membran nedenfor området der demningen skal stå, slik at det blir tett før vi fyller på «vann», og på havneområdet ble det lagt mere spor. Den justerte stigningen inn mot Solberg ble testet med forskjellige typer materiell. Ellers ble det støpt en del fjellbiter i gips og det ble detaljert rundt verkstedsbygningen ved Solberg Skifte. Ut på kvelden ble det servert lettsprengte pølser. Det ble også støvsuget og ryddet litt foran neste ukes kjørekveld.

Tetting av underlag før påføring av «vann»

Sporlegging på havna

Nystøpte fjellbiter

Detaljering rundt verkstedet

Småkresent materiell for test av justert strekning

Inventar i verkstedet