23. mai 2013

Vi var 10 medlemmer tilstede, og forrige ukes arbeider ble videreført. I tillegg ble det bedrevet litt byplanlegging rundt Solberg stasjon. Vi hadde også 2 personer innom på besøk.
Nattskiftet fortsatte også etter midnatt.

Oppsett av mur ved lokstallen

Sporlegging

Byplanlegging