17. mars 2022

Byggekveld, med 8 medlemmer og en gjest til stede. Det ble jobbet videre med sportilpasning ved Høvleriet, lagt ferdig sporene på havneområdet samt forlenget støttemur og fjellskrent i bakkant av havneområdet. Det ble også jobbet med tilpasninger på det nye smalspor/normalspor-krysset.
Det var ingen nattskift, de siste dro hjem noe over klokken 23.

Sporarbeide ved Høvleriet

Sporene på havneområdet

Mer fjellskrent og støttemur