7. februar 2013

9 medlemmer og 2 gjester var innom. Dette var ikke den mest arbeidsfylte byggekvelden vi har hatt, men vi fikk ihvertfall strødd litt grus ved Mjøndalen stasjon, malt skinner og sviller på to spor ved svingskiven, reparert en plattform på Solberg, bygget videre på en veibro i sosialrommet og jobbet med støttemurer under den store jernbanebroen. Noen tog ble også prøvekjørt.
Det var ingen nattskift denne gang.

To spor ble malt

Detaljeringsarbeide på Mjøndalen

Det er leveranse av kvalitetsvarer til Gystad