Torsdag 7. mars 2002

Det går framover. 8 medlemmer var tilstede i løpet av kvelden. Temperaturen i sosialrommet er nå oppe i 14 grader, det kommer seg. Arbeidet ellers gikk med til å sette opp reisverk og begynne kledningen av verkstedet, så nå begynner vi å se slutten på innredningsarbeidet. Sparkling og pussing er også oppgaver som er igangsatt, og hvis alt klaffer begynner vi med malerarbeider snart.