14. januar 2010

7 medlemmer møtte. Det var en adskillig mer behagelig temperatur i lokalet denne gang. Vi fikk koblet ferdig Høvleri-seksjonen, malt støttemurer både på Mjøndalen og ved godsområdet samt snekret videre i kjøkkenkroken. Det ble også påbegynt legging av underlag for «byen» bak Solberg stasjon. Nattskiftet fortsatte sitt arbeide også etter midnatt.

Ny støttemur og fjellskråning