Torsdag 24. august 2006

6 medlemmer. Vårt nyeste medlem satt igang med å male terreng og fjell for deretter å dekke med strømateriale. De andre koblet ledninger, lagde landskap samt monterte Rognmo stasjon sammen med resten av anlegget (igjen). De siste gav seg litt etter midnatt. Oversiktsbilde, viser progresjon i landskapLitt av kveldens nye landskap

Oversiktsbilde, viser progresjon i landskap
Litt av kveldens nye landskap