10. mai 2018

Byggekveld med 5 medlemmer tilstede. Vi fikk sparklet rundt svingskiven på smalsporstasjonen og rustmalt resten av skinnene. Det ble også koblet en del ledninger langs smalsporet og svingskiven ble testkjørt. Inne ved Myra ble sprekkene langs elveløpet tettet med gips.
Det var ingen nattskift denne gang, og de to siste dro hjem ved 23-tiden.

Tetting av sprekker langs elveløpet

Kobling av ledninger fra sporet

Testkjøring av HAPO-svingskiven