22. november 2018

Byggekveld, med 10 medlemmer til stede. To mann jobbet med gruslegging og ballastering ved Fossli, det ble sparklet og malt bakgrunn, og det ble jobbet med generell detaljering. Noen tog ble også prøvekjørt. Vi ryddet litt foran neste ukes kjørekveld (og påfølgende Modelljernbanens dag 2/12).
Det var ingen nattskift denne gang, de to siste dro hjem en halvtime før midnatt.

Sebedeus har sluppet hønene ut på tunet

Smalsporlok prøvekjørt på strekningen Fossli – Solberg Skifte

Ballastering ved Fossli

Et svanepar over skogen ved Sigdal