29. mars 2018

Skjærtorsdag og kjørekveld. Til tross for høytiden fant så mange som 15 medlemmer og en gjest veien til DMJKs lokale. Man kunne se en rekke flotte tog på anlegget, det ble observert norsk, svensk, tysk, britisk og japansk materiell.
De siste pakket ned sin tog og dro hjem noe etter midnatt.

2 Di3-brødre med hvert sitt godstog

Skifting med Di2

Internasjonalt på Mjøndalen, britisk, svensk og tysk

Tømmertog med El11

Class 66

Flåmsbanetog på Solberg

Britisk godstog

Signatur på Solberg

Tysk godstog

DMJK spesial

Skd 214 med arbeidstog

En avsporing sørget for tredeling av tog

Liten tysk skiftetraktor