28. august 2014

Kjørekveld, med 16 medlemmer og en gjest tilstede. Norske, svenske, tyske, britiske og amerikanske tog rullet på sporene. Ut på kvelden ble det servert lettsprengte pølser.
Trafikken stilnet av mot midnatt.

Langt godstog gjennom Mjøndalen

El 16 og B3

Svensk passasjertog på Solberg

Få ledige spor også på godsområdet

Tysk godstog

Steam, steam and steam…

Franz Jäger (aus Berlin)

En type 18 venter på innkjør Solberg

Tungt malmtog gjennom Solberg

Rjukanbanelok med tankvogner