9. mai 2013

Det var Kristi Himmelfartsdag, men 8 medlemmer møtte allikevel for å utføre arbeid i klubben. Vi jobbet med fjernstyringen, sportraséen ned mot oppstillingsområdet, veien rundt lokstallen samt modifisering av tunnelportaler.
Nattskiftet fortsatte også etter midnatt.

Festing av spor ned mot oppstillingsområdet

Arbeid med landskap rundt veien samt støttemur

Testing av ny tunnelportal