18. oktober 2018

Byggekveld, med 13 medlemmer og en gjest innom. Arbeidet fortsatte med fjellknausen ved Sigdal, den fikk både farge og grønne vekster i løpet av kvelden. Ellers ble det arbeidet med fjernstyringen, elveløpet ved Myra og omlegging av spor 1 ved Fossli. Svingskiven ved Fossli ble endelig fikset og montert tilbake på plass, sporene rundt ble også festet. En alvorlig koblingsfeil på innkjørsvekselen ved Fossli ble også utbedret. Det ble ryddet og kastet en del utstyr vi ikke har behov for. Som vanlig ble også en del tog prøvekjørt. Ut på kvelden ble det servert sprengte pølser.
Nattskiftet fortsatte sitt arbeide etter midnatt.

Fjellknausen ved Sigdal

Et av togene som ble prøvekjørt, en amerikansk Challenger

Svingskive og spor på plass ved Fossli