3. august 2023

Byggekveld, med 10 medlemmer og en gjest til stede. Det ble jobbet med fjellskrent/mur ved veien til havna og sparklet opp mer vei i havneområdet. Videre ble det jobbet med fundament for industrispor i sosialrommet og planlagt for en annen industri. Det ble også jobbet med sporvekselmotorer for høvleriet.

Fjellskrent og steinmurer ved innkjørsel til havna

Sparkling av vei ved siloområdet

Fundament for industri i sosialrommet