5. april 2018

Byggekveld, med 13 medlemmer tilstede. Det ble bl.a. jobbet med landskap, fjernstyring, ballastering og detaljering. Den siste sporbiten til smalspordelen ble også limt fast.
Det var ingen nattskift denne gang, de siste dro hjem rundt midnatt.

Ballastering av høyre spor fra Kobbarvik retning Sigdal

Grovtilskjæring av landskapsplater ved smalsporet