5. januar 2023

Årets første byggekveld, med 8 medlemmer og en gjest til stede. Gjesten vår ble medlem i klubben i løpet av kvelden, velkommen! Vi jobbet videre med koblinger og loddinger på smalspordelen av Solberg og det ble boret hull til et utkjørssignal. Vi fjernet krysset mellom smalspor og normalspor, og begynte tilpasningen av det nye (og forhåpentligvis bedre) krysset. Nedenfor sportraseen til Fossli ble det påbegynt strukturen til en veitunnel. Det ble renset og støvsuget i deler av undergrunnen, det var lang tid siden sist. Noen tog ble også prøvekjørt.
Ingen nattskift denne gang, de to siste dro hjem litt før klokken 23.

Det gamle krysset er fjernet

Det nye krysset tilpasses

Utkast til veitunnel