30. januar 2020

Årets første kjørekveld, med 19 medlemmer til stede. I tillegg hadde vi besøk av intet mindre enn 20 gjester (samtidig!) De fleste togene som kjørte var norske, men det var og en stor andel tyske. Noe amerikansk ble observert, og det foregikk noen togbevegelser også på smalsporet. Trafikken forløp uten store problemer frem til ved 23-tiden, da de siste togene ble pakket ned.

Råvarer, flasker og emballasje til Larsens Tapperi

En 64 motorvogn i spor 1 på Solberg

Lokstallen på Rognmo

Tysk passasjertog på Mjøndalen

Di4 med tømmer gjennom Solberg

En 206 dytter på en Nilsevogn

Tysk malmtog på Solberg

Di3 med gods på Solberg

En «liten» amerikaner

Tysk malmtog på Mjøndalen

CD66 på Solberg

Tungt tysk malmtog på vei til Solberg