25. august 2022

Kjørekveld, med 11 medlemmer og 2 gjester til stede. Selv med et signalsystem ute av drift og tekniske problemer med Multimouse ble det en god del trafikk på anlegget. Mest norsk, men også tysk og svensk materiell var å se.
Etter at klokken hadde passert 23, var det meste av materiell pakket ned igjen.

Tysk Köf III på Rognmo

Di3 med B3-vogner

Grønn Di3 med B3-vogner på Mjøndalen

BR220 med passasjervogner

Di3 ved svingskiven på Solberg Skifte

V60 i verkstedshallen på Solberg Skifte

Litt for mange og lange passasjertog på Mjøndalen

El18 med B7-vogner

Grønn El11 med teakvogner på Solberg

Di4 med containertog

Svensk godstog på Solberg Skifte

Slik går det når man ikke passer på sauene sine…

Det er en god stund siden det ble hentet flis på Høvleriet

El13 ved Solberg Gods