4. november 2021

Byggekveld, med 8 medlemmer til stede. Det ble jobbet videre med vann og landskap på Rognmo, samt landskap nedenfor Fossli og korklegging nedenfor der igjen. Det ble også gjort feilsøking på fjernstyringen og noe generelt vedlikehold her og der.
Det var ingen nattskift denne gang.

Landskapsarbeidene fortsatte nedenfor Fossli

Nytt lag med «vann» på Rognmo

Det gror til nedenfor Fossli