29. november 2018

Kjørekveld, med 17 medlemmer og 4 gjester innom. Første delen av kvelden var det tett trafikk, med tog fra bl.a. Norge, USA, Tyskland, Sverige og Japan. Senere på kvelden, etter servering av pølser og brus, var trafikken nede på et slik nivå at fast stasjonsbetjening ikke var nødvendig. Ved 2330-tiden var de fleste togene pakket ned igjen.

Kort godstog på Solberg skifte

Japansk lokomotiv

To passasjertog på Rognmo

Nordlandsbanetog på Solberg

BR 10 med passasjervogner

Inspeksjon av kjøreledningsmaster på Solberg

Svensk Ra med sliten tankvogn og losjivogner

Solberg skifte

Stort amerikansk damplok i nærheten av Gystad

RjB 22 hviler ut mellom arbeidsslagene

Amerikansk motorvognsett

Skd 214 med tomme stakevogner

Tysk 219-maskin, diesellok med gassturbin