17. mars 2011

Hele 12 medlemmer møtte. Det ble jobbet blant annet med sporutbedring ved Høvleriet, diverse detaljer på Rognmo stasjon, rydding i verkstedet samt litt PC-arbeid i kjøkkenkroken. Noen prøvde også å kjøre noen tog, men det var ikke alltid lett å komme forbi områdene hvor det ble arbeidet.
Det var ingen nattskift denne gang, formannen var sistemann ut døra litt etter midnatt.

Plattformen på Rognmo er blitt befolket

I dyp konsentrasjon...

Sporutbedring igang ved Høvleriet