28. november 2019

Kjørekveld, med 14 medlemmer og 2 gjester til stede. Det ble kjørt norske, svenske og tyske tog gjennom stasjonene som kun var delvis bemannet. Ut på kvelden ble det servert lettsprengte pølser med en sjokoladebit attåt. Etter at klokken passerte 2300, ble det etter hvert ganske stille på sporene.

Langt lok, kort tog

Di 3 i passasjer- og godstog

En Robel på Rognmo

Malmtog i spor 3 på Mjøndalen

66-sett på vei mot Solberg

Kipptog til Høvleriet med tømmer- og tomvogner

Godstog i spor 2 på Rognmo

69-sett i spor 50 på Solberg

Flotte lok ved stallen på Rognmo

Tysk og gammelt

73-sett i spor 2 på Mjøndalen

Tysk passasjertog med BR 220