4. januar 2018

På årets første byggekveld stilte 12 medlemmer. Vi fikk ikke gjort så altfor mye denne kvelden, men noen detaljer kom på plass, det ble limt sand rundt signalene på Mjøndalen og sist, men ikke minst ble det montert og koblet ferdig et midlertidig innkjørshovedsignal ved Mjøndalen.
Nattskiftet fortsatte etter midnatt.

En lokal småbruker kommer kjørende til Gystad på sin tohjulstraktor

Grønt tvers gjennom Mjøndalen

Alle signaler på Mjøndalen ble festet