12. november 2009

10 medlemmer og en rekke gjester denne kvelden. Byggeaktiviteten var uvanlig stor, og fortsatte på alle områder fra forrige uke. I tillegg ble det jobbet på svingskiven ved godsområdet. Som vanlig ble det jobbet til ut i de små timer. Fra høvlerietBroa ved Mjøndalen.