5. februar 2022

6 medlemmer møttes midt på lørdagen til noen timer med kombinert bygging og kjøring. Vi fikk blant annet smusset ned gulvet og verkstedsgravene til verkstedet ved Solberg Skifte, jobbet videre med den lille tunnelen, lagt spor på havna og montert fester for sideplaten i svingen ved Rognmo. En del tog ble også kjørt innimellom før vi dro hjem utpå ettermiddagen.

Nedsmussing av betongoverflaten i verkstedet

2 x El11 på Solberg

El2 på Solberg

Det ble montert støtter for sideplaten på Rognmo

Sporlegging på havna

Stygg avsporing på vei inn til Solberg Skifte

Tunnelbygging