26. oktober 2017

Kjørekveld, med 19 medlemmer tilstede. Det kom også en rekke gjester innom. Som alltid på kjørekvelder var det mye flott som rullet på sporene, bildene viser noe av det vi fikk oppleve. Ved 23-tiden var trafikken stilnet av.

Et kort tog, trukket av en type 12, har faktisk stanset på Myra

Tysk variant at det vi her hjemme kjenner som LM1

Passasjertog med El13 på Solberg

Flåmsbanatoget har stoppet på Mjøndalen

Britisk diesellok, Class 46, på Solberg Skifte

Lokaltog trukket av El11

Gammelt tysk tog

Tømmertog med El11 på Solberg

Et damplok hviler ut på Rognmo

Di2 på Rognmo

Masse tømmer til Høvleriet

El17 med B7-vogner