15. desember 2011

13 medlemmer og 4 gjester var innom denne siste byggekvelden i 2011. Vi fikk bl.a. bygget videre på oppstillingen under Mjøndalen, lagt mer smalspor ved Solberg, midlertidig montert opp stillverk til Høvleriet, koblet opp et par høyttalere i sosialrommet samt prøvekjørt noen tog.
Nattskiftet fortsatte også etter midnatt.

Smalsporutbygging ved Solberg

Stillverk for høvleriet

Sportrasé for oppstilling