Torsdag 20. desember 2007

5 medlemmer møtte denne gang, i et adskillig varmere lokale enn sist. I løpet av kvelden ble det montert flere meter med spor, samt to veksler. Kvelden ble avsluttet med litt rydding og støvsuging av spor, siden neste (og siste) klubbkveld i 2007 er kjørekveld. De siste dro hjem ved midnatt. I anledning julehøytiden er julegrana tent…Sporområdet vokser stadig.