25. juni 2015

Kjørekveld, med 16 medlemmer tilstede. Siden vi ikke var så altfor mange, var ikke samtlige stasjoner betjent. Det ble observert tog fra Norge, Sverige, Tyskland, Storbritannia, Østerrike og Sveits.
Referenten dro hjem ved midnatt, da var de fleste tog pakket ned og det ble rigget til fotosesjon i lokstallen.

Svensk damplok

Østerriksk motorvognsett

Malmtog

El18 venter på innkjør Solberg

Di2 ved godsrampen på Solberg

Klar for vannpåfylling

Rjukanbanelok med tankvogner

Overlangt godstog med lok foran og bak

Stortysker på Mjøndalen

Di3 med flisvogner

Type 26

Kipp med El10

Sveitsisk lok

Di3 med godsvogner på Mjøndalen

V200 med grusvogner