Torsdag 14. juni 2007

6 medlemmer tilstede også denne gang. Ballastering i sporene ved Solberg stasjon fortsatte, flere ledninger (til lys i stillverk) ble koblet, forberedelser til bygging av en «inspeksjonsluke» ble gjort samt legging av en midlertidig trasé fra Mjøndalen. Spor kan legges her neste gang. De siste holdt ut til etter midnatt. Ny midlertidig trase fra MjøndalenSaging av hull til inspeksjonsluke

Ny midlertidig trase fra Mjøndalen
Saging av hull til inspeksjonsluke