15. juni 2023

10 medlemmer møtte til en varm byggekveld. Det ble jobbet videre med frontpanel på Rognmo, smalsporstillverk på Solberg og vei på havna. Det store og høye arbeidsbordet mellom Solberg Skifte og havna ble demontert og fjernet, dette ga oss mye mer plass tilgjengelig. Det ble også ryddet litt på verkstedet. På havna ble et sporområde helsparklet for å illudere betong.
Det var ingen nattskift denne gangen, de fleste dro relativt tidlig hjemover pga. varmen.

Mer tilgjengelig gulvplass

Stillverksarbeid pågår

Sparkling av kaiområde