9. mai 2019

Byggekveld, med 11 medlemmer til stede. Mange personer jobbet langs smalsporlinjen, med landskap, bakgrunnsmaling og ballastering. Det ble også jobbet med en av seksjonene ved Mjøndalen og med veibroen over sporet. Litt arbeid ble også gjort på fjernstyringen samt noen tog ble prøvekjørt.

Det var ingen nattskift denne gang, de siste dro ved midnatt.

Arbeid rundt broen ved Mjøndalen

Bakgrunnsmaling og ballastering

Løs landskapsdel langs smalsporet