10. september 2020

10 medlemmer var innom denne byggekvelden, men ikke samtidig. Vi jobbet videre med spor på Rognmo og fjellandskap nedenfor Fossli. I tillegg ble det jobbet med fjernstyringen og lagt ballast på det nylagte sporet inn ved demningen. Det ble også prøvekjørt tog samt ryddet litt.

Sporlegging ved Rognmo

Fjellet brer seg stadig videre

Nyballastert inn mot Mjøndalen