9. januar 2020

Byggekveld, med hele 19 medlemmer og en gjest innom. De nylagte sporene ved bruområdet ved Myra ble ballastert, og brupillarene ble tilpasset og festet. Den løftbare anleggsdelen foran nødutgangen fikk håndtak og merking. Det ble jobbet med fjernstyringen, samt diskutert plassering av ytterligere dverger på anlegget. Flere tog ble også prøvekjørt.

Nyballastert ved Myra

Merking på anleggsdel foran nødutgang

Formannen peker ut hvor dverger skal utplasseres