Torsdag 23. juni 2005

St. Hansaften, 3 medlemmer og en gjest tilstede. Det var varmt i lokalet og arbeidsiveren forholdsvis fraværende. Allikevel ble det lagt litt ballast, detaljert litt landskap, koblet noen ledninger og laget litt «vann» ved kaien på Rognmo. Dybdevirkningen av vannet på bildet er en ren illusjon, det er ca 1 mm dypt…..
Vi gikk hjem noe etter klokken 23.