24. juni 2010

Kjørekveld, med 9 medlemmer og en gjest. Gjesten leverte forresten inn en innmeldingsblankett i løpet av kvelden. Foruten Thomastoget var det norsk, tysk, sveitsisk og amerikansk materiell som rullet på sporene, men pga. forholdsvis få mennesker tilstede ble trafikken aldri ordentlig tett. Ved midnattstider dro de siste hjemover.

Skifting på godstomta

Fra Rognmo stasjon

Thomas-toget på tur