2. september 2010

Det var bra fremmøte denne uken, med hele 10 medlemmer. Det ble laget landskap på Mjøndalen og ved jordet utenfor stasjonsområdet, snekret langs godsområdet, koblet ledninger på nytt stillverk ved Gystad, fikset en vekselmotor ved Gystad, skiftet ut en sporbit på et godsspor ved Solberg samt endel annet. Et par nyinnkjøpte lokomotiver ble også prøvekjørt. Nattskiftet fortsatte sitt arbeid også etter midnatt.

Såing av statisk gress

En sti langs gjerdet samt en mengde busker og kratt

Stillverksarbeide ved Gystad

Snekring av kommende stillverkskasse