29. oktober 2020

Kjørekveld. Totalt 12 medlemmer var innom, men aldri mer enn 10 av gangen (noen dro tidlig, andre kom sent). Som vanlig var det mest norske tog som ble kjørt, men også en del tyske. Det var relativt mange tog på sporene, men kun Sigdal av stasjonene var fast betjent. Vi hadde pause for is og lefser ut på kvelden, og togkjøringen fortsatte deretter til en halvtime før midnatt.

Motortransport med Di5

To «brødre» møttes på Rognmo

Noen legger sin ære i å holde loket sitt rent

Passasjertog trukket av El13

Agenda-tog på Solberg Skifte

Tysk BR85 på svingskiven på Rognmo

Fulle flisvogner hentet på høvleriet

Venter på innkjør til Mjøndalen

El11 og El18 på Mjøndalen

Solberg Skifte

Et kipptog drar ut fra Solberg

Gamle godsvogner i spor 51 på Solberg