15. juli 2010

8 medlemmer stilte. Det ble bygget på lokstallen, anlagt statisk gress ved tunnelene bortenfor Solberg, laget planovergang ved Mjøndalen og lagt grunnlag for et større jorde (eller eng) utenfor Mjøndalen. Sistnevnte jorde/eng er laget med Biltema «högtalarmatta» påbegynt innfarget med akrylfarger. I tillegg ble det prøvekjørt et lok på H0m-banen. Det ble arbeidet frem til klokken 0030, da dro de to siste hjemover.

Nysådd statisk gress

Planovergang ved Mjøndalen

En eng utenfor Mjøndalen