31. januar 2018

Tid for rullatorkjøring igjen. I dag møtte det 7 personer samt tre besøkende til en rolig kjøring på anlegget. Fotografen var mer heldig med bildene denne gangen, og fikk også to bilder tatt av en annen, men allikevel gikk det dessverre litt fort slik at slike ting som lysmaster osv. havnet der de ikke skulle. Togtrafikken gikk rolig og alle fikk kjørt. I tillegg var det utplassert en målevogn slik at mange dermed brukte denne for å finne ut hastigheten de holdt. De siste forlot lokalene før to i dag.

Tekst og (de fleste) foto: Bodvar Haugland

Redskaps- og Farrisvogn smalspor

Damplok klar til innsats

Damptrukket tog på Solberg

E94 passerer Solberg

El 11 med tog til Solberg

Forsøk på transportvogner for lastebiler