DMJKs anlegg, sporplaner pr. februar 2020

Undergrunnen

Total plan (uten undergrunnen)

H0-delen

H0m-delen

Nedkjøring til undergrunnen

07.02.2020 ©Copyright DMJK.

Planens hovedarkitekt er Bodvar Haugland.