10. mars 2018

5 medlemmer møttes lørdag formiddag for litt kjøring og sosialt samvær. Det var mange tog, fra flere land, som ble fremført. Ut på ettermiddagen ble togene pakket ned i sine esker igjen.

Svensk Rc med sveitsiske godsvogner

69-sett i spor 2 på Mjøndalen

Tett med tog på Solberg Skifte

Rhätische Bahn-lok på smalspordelen

Sveitsisk og norsk passasjertog på Solberg

Godstrafikk på Mjøndalen

Tysk prøvelok i Norge

Skifting av tømmervogner med Skd220

El14 foran tyske og norske vogner

Godstog med Di3