29. oktober 2023

Denne søndagen møtte 14 medlemmer klokken 0900 på morgenen for å gjennomføre en dag med trafikkspill eller «operations» som det kalles på nynorsk. Etter oppsett av vogner og tog, noe som tok nærmere 4 timer, var vi klare til trafikkspillet. En rekke tog ble fremført etter ruteplan til vi måtte gi oss ut et stykke utpå ettermiddagen da mannskapsmangelen ble for stor.

El2 med passasjertog

4 tog som venter på å kjøres ned i Undergrunden, den transporten tok mer enn to timer

Noe av årsaken til sporproblemene i Undergrunden

Transport av nye biler fra havna

En av de to skiftemaskinene på Solberg Skifte