9. mars 2023

Denne byggekvelden startet med avvikling av årsmøte, totalt var 18 medlemmer innom klubben i løpet av kvelden. Det ble montert signal for smalsporet ved krysset ved Solberg, lagt litt mer ballast på smalsporet og justert en vekselmotor. Nedenfor Fossli ble det jobbet mer med fjellskråning. Langs sporene på enden av Rognmo kom det opp et langt gjerde. Det ble også funnet og utbedret en overbelastning på en av boosterkretsene på digitalanlegget.

Gjerde langs sporene på Rognmo

Signal på smalporet

Ballastlegging på smalsporet

Bygging av fjellskråning