21. november 2013

11 medlemmer møtte også denne gang og vi hadde besøk av et tidligere medlem. Vi fortsatte trofast der vi slapp forrige ukes arbeide, det vil si arbeide med sportraséen til oppstillingsområdet, fjernstyringen og diverse landskapsarbeide i sosialrommet. Det ble også ryddet litt foran neste ukes kjørekveld, samt prøvekjørt litt tog.
Nattskiftet fortsatte sitt arbeide også etter midnatt.

Klargjøring av spor for oppstillingsområdet

Bakgrunnen ble malt, flere trær og litt grønt kom på plass