9 februar 2023

Byggekveld, med 9 medlemmer til stede.
Det ble jobbet med feilsøking på veksler ved Vallekilen hpl., i verkstedet ble det satt inn elektronikk for overvåking av strømmer/spenninger på anlegget. Ved krysset utenfor Solberg ble det etter mye strev og bannskap justert og lagt inn de siste spor for å få smalsportraseen hel igjen. Noen tog ble også prøvekjørt.

Elektronikk for måling av strøm/spenning på anlegget

Legging av smalspor

Overvåking av spenninger og strømmer